Saltar a continguts

Associació Oikos Ambiental

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Fibrocemento (Amianto / Asbesto y Cemento)

Encara el Mercat del Pilar 06/07/2005

Si vols dir la teva sobre qualsevol tema, fes-nos arribar els teus comentaris a redaccio@capgros.com Encara el Mercat del Pilar Des de l'ASSOCIACIÓ OIKOS AMBIENTAL hem arribat una carta al departament de Salut Pública de Mataró, a l'atenció del Cap de Servei, Dr. Josep Mª Teniente, sobre la situació el Mercat del Pilar. Volem veure quin camí pren aquest problema de salut pública derivat dels materials erosionats d'aquest antic mercat, que com sabem són d'amiant-abest-uralita. El problema de l'amiant comença quan aquest està erosionat i es desintegra integrant-se al medi ambient. Aquest és el cas del Mercat del Pilar. A més a més, quan es parla del mesotelioma pleural i càncer de peritoneu no hi ha cap quantitat que indiqui quan comença el perill, al menys quan es parla del mesotelioma o càncer de pleura. Per tant, l'ASSOCIACIÓ OIKOS AMBIENTAL considera que sí és un problema de Salut Pública, malgrat el Sr. Oriol Batista i Gàzquez , regidor de Serveis Socials, Salut Pública i Consum declarés als mitjans de comunicació que els nivells eren inferiors. Per tant, considerem que l'Administració ha de ser més contundent a l'hora d'actuar contra els propietaris: primer: perquè estan atentant contra la salut dels veïns i segon contra l'equilibri del medi ambient. La reivindicació la farem cara al mes de setembre en el cas de que no es comencés a veure cap moviment, sempre respectant un pla de treball que s'haurà de presentar, al Ministeri de Treball, per una empresa registrada per treballar amb aquest tipus de materials cancerígens. El pla s'ha de lliurar a l'Ajuntament de Mataró per part dels propietaris i l'empresa homologada el pla d'actuacions abans de cap actuació. Una vegada fet aquests passos l'Ajuntament ha de revisar tota la documentació i si tot és correcte l'administració donarà el seu vist-i-plau per començar els treballs de desamiantament. En cas contrari iniciarem les mobilitzacions. Sgt. Patrícia-Montserrat Ferrer i Fernández Presidenta Associació Oikos Ambiental

ANNEX: uralitafoto10.pdf   (pdf )
Encara Mercat del Pilar 16/06/2006

Si vols dir la teva sobre qualsevol tema, fes-nos arribar els teus comentaris a redaccio@capgros.com Encara el mercat del Pilar L'Associació OIkos Ambiental denuncia que transcorregut un any des de la clausura de tota activitat comercial a les antigues instal·lacions del Mercat del Pilar continua existint rosegadors e insectes, despreniments d'amiant (pols)-asbest-uralita i un abandonament total d'aquesta nau fabricada amb amiant amb les possibles conseqüències per a la salut dels éssers vius, el medi ambient i la devaluació dels immobles que envolten aquestes instal·lacions cada vegada més degradades. En definitiva, provocant un dany patrimonial al devaluar-se el valor de les vivendes dels veïns. Un dany físic derivat de les possibles malalties (mesotelioma pleural) i un dany moral i psíquic per la incertesa de poder contraure alguna possible malaltia per viure en aquest entorn insalubre. Demanen que l'administració actuï , immediatament, contra els propietaris d'aquest Mercat, ja que al ser un tema de SALUT PÚBLICA I MEDI AMBIENT té, subsidiàriament, les competències per solucionar aquesta situació degradant i perillosa per les 8 comunitats de veïns i no es poden inhibir-se de les seves competències. Javier Fernández Diez Associació Oikos Ambiental

ANNEX: uralitafotonumero9.pdf   (pdf )