Saltar a continguts

Associació Oikos Ambiental

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Qui som

Mani 14 d'abril de 2007 Veure fotogaleria Ampliar imatge
ASSOCIACIÓ OIKOS AMBIENTAL
Definició, Fins, Objectius, Activitats.

Definició:
Ecologia : (G.Oikos = morada + lógos=tratado)
Estudi de l'habitat (V.) d'una espècie animal o vegetal i de la influència que exerceix sobre aquesta.
Abient: (Lat. Ambire=ir alrededor).Medi en el qual es troba un individu momentániament o en el que viu. Segons els casos l'ambient es bo o nociu, però mai indiferent. Els factos de l'ambient, són totes aquelles condicions i factors que afecten a un organismo des de fora.
Habitat: (Lat. Inhabito= vivir, medrar en un lugar).Ambients o condicions naturals en les que viuen els individus o una espècia. També es defineix com a part de l'ambient físic on viu una planta o animal.

Els fins de l'associació són :
Les finalitats de l 'ASSOCIACIÓ OIKOS AMBIENTAL engloba totes aquelles persones que volen aportar el seu esforç per aturar la continuació de la destrucció del medi ambient de les generacions presents i futures. Conscients de que la civilització industrial, en aquests moments, ha originat una crisi a l'habitat dels éssers vius que engloba tot el globus terraqui.
L'ASSOCIACIÓ OIKOS AMBIENTAL vol començar una acció per gaudir d'un equilibri entorn al Medi Ambient, d'una forma cívica i pacífica organitzada i amb coherència.

Els objectius de l'ASSOCIACIÓ OIKOS AMBIENTAL serà la prevenció i reducció de la contaminació, és a dir, la introducció directa o indirecte, mitjançant l'activitat humana de substàncies, vibracions, radiacions, calor o soroll en l'atmosfera, l'aigua o el sòl que puguin tenir efectes perjudicials per a la salut dels éssers humans o per el medi ambient. L'àrea que treballarem més serà la urbana. Constanment reben en el nostres domicilis i en el nostre cos, immissions contaminants, nocives per a la salut: radiacions electromagnètiques, amiant-asbest, la utilització de gasolines de plom, etc i ja veiem els resultats: emfisemes, fibrosis pulmonars, mesotelioma pleural, càncers…
La majoria dels desequilibris medi ambientals tenen el seu origen en les ciutats perquè són centres de consum d'energia i matèria, i de generació de residus. L'ASSOCIACIÓ OIKOS AMBIENTAL opina que la nocivitat que es crea dins els casc urbà s'ha de solventar amb persones que treballin per millorar l'entorn ambiental des de la pròpia ciutat.

Activitats de l'ASSOCIACIÓ OIKOS AMBIENTAL: reivindicaciones, formació i assessorament a escoles, comunitats de veïns…, informació, concienciació a la gent sobre els problemes medi ambientals, reclamacions administratives i a gran empreses …