Saltar a continguts

Associació Oikos Ambiental

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Projectes

ESTACIONS BASE DE TELEFONIA MÒBIL AL BARRI PERAMÀS-ESMANDIES

En aquest moments un grup de veïns de Peramàs-Esmandies estan recollint una sèria de denúncies davant l'Ajuntament de Mataró, s'han recollit únes 250 en 4 dies, perquè es treguin 3 estacions bases de telefonia mòbil ubicades en espais sensibles i zones densament poblades al Barri de Peramàs-Esmandies. Es demana que s'apliqui l'anomenat PRINCIPI DE PRECAUCIÓ. Reubicar-les entre 300-500 metres de les zones sensibles- col·egis(CEIP Camí del Mig, Escola Bressol El Tabalet), Centres d'atenció Primàra, Hospitals, Centres Metges, Parcs... i baixar les potències a 0,1microW/Cm2. Hi ha països que ja ho apliquen, fins, i tot ,algunes comunitats automòniques. L'iniciative ha sorgit arrel d'un un col·lectiu que no es troba bé de salut degut a les possibles influències de les ones electromagnètiques.

CRONOLOGIA PETICIÓN ESTUDIO EPIDEMIOLÒGICO POR LOS POSIBLES EFECTOS A LA EXPOSICIÓN CRÓNICA A LAS RADIOFRECUENCIAS SOBRE LA SALUD, EN EL BARRIO DE PERAMÀS-ESMANDIES DE MATARÓ Y SU NEGACIÓN

- 07 de Enero de 2007:Petición Ayuntamiento de Mataró vía@mail: Alcaldía, Salud Pública y Ciudad Sostenibles-09 de Enero de 2007 entrada registro general del Ayuntamiento de Mataró : núm.Reg. 699/07-10 de Enero de 2007 Generalitat de Catalunya vía @mail y correo administrativo.-18 de Enero se escribe a los dos colegios que están delante de los sistemas radiantes que se encuentran ubicados en el Camí del Mig, 18: CEIP Camí del Mig y la guardería el Tabalet. No hemos recibo contestación alguna y además ni la dirección ni el AMPA se han movilizado con los afectados.-01 de Febrero de 2007 el Ayuntamiento nos contesta Reg.salida 1803/2007."? En aquest sentit hem de comunicar-li que l'Alcalde ha tramès una carta a lla Consellera de Salut, exposant la problemàtica genrada a Peramàs-Esmandies, i per tal de que si es plantegés realitzar qualsevol estudi en relació als posibles efectes sobre la salut per l'exposició a corrents electromagnètics, un dels llocs en els que es porti a terme l'estudi sigui la ciutat de Mataró"?-09 de Marzo de 2007 :

CARTA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y A LA SANIDAD PUBLICA: LA CONTAMINACION ELECTROMAGNETICA Y EL SINDROME DE MICROONDAS: LA INCOMODIDAD DE LA VERDAD Y EL SILENCIO INSTITUCIONAL.-15 de Marzo de 2007 carta dirigida a la Generalitat de Catalunya-Departamento Salud Pública: Petición estudio Epidemiológico al Ayuntamiento de Mataró y la "Carta a los Partidos Políticos y a la Sanidad Pública..."18 de Mayo de 2007 se nos comunica formalmente que se nos ha denegado el Estudio Epidemiològico desde la Generalitat de Catalunya. Departamento de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública.Ahora más que nunca debería realizarse este estudio, puesto que la OMS esta en crisis precisamente por las radiaciones de la Telefonía Móvil. La llamada zona de las microondas. El Dr. Michael Repacholi que a més de rebre els suposats diners des de la Indústria de Telefonia va reconèixer públicament en una compareixença , el 31 d'agost del 2000, davant de la Comissió de Medi Ambient, Comunicacions, Tecnologia de la Informació i les Arts del Senat Australià que la normativa emesa por l'OMS sobre els camps electromagnètics generats per la telefonia mòbil " no es va basar en la ciència. Sí que ho va ser inicialment , però per a la part final va ser negociada entre els industrials i el govern d'aquella època. Sembla ser que hi havia tant de descontent sobre aquest tema "l'anomenada regió de les microones" que els nivells han estat , finalment, negociats.

1- Escàndol en l'Organització Mundial de la Salut per les radiacions de la Telefonia mòbilEl ja exresponsable de l'àrea d'Investigació en Camps Electromagnètics de l'Organització Mundial de la Salut , MIchael Repacholi va ser expulsar a l'any 2005 per la comunitat científica pel presumpte cobrament durant uns quants anys de 150.000 dòlars anuals de part de la Indústria de la Telefonia Mòbil. Ara al maig del 2007, l'ONG Next-up ha iniciat la preparació de una demanda per prevaricació contra l'esmentat Dr. Michael Repacholi que a més de rebre els suposats diners des de la Indústria de Telefonia va reconèixer públicament en una compareixença , el 31 d'agost del 2000, davant de la Comissió de Medi Ambient, Comunicacions, Tecnologia de la Informació i les Arts del Senat Australià que la normativa emesa por l'OMS sobre els camps electromagnètics generats per la telefonia mòbil " no es va basar en la ciència. Sí que ho va ser inicialment , però per a la part final va ser negociada entre els industrials i el govern d'aquella època. Sembla ser que hi havia tant de descontent sobre aquest tema "l'anomenada regió de les microones" que els nivells han estat , finalment, negociats.

Des que es va realitzar el passat 17 de maig de 2007 la Diada Internacional de les Telecomunicacions en diverses ciutats espanyoles, per denunciar l'imparable augment de la contaminació electromagnètica en diversos mitjans de comunicació ha aparegut "especialistes" dient que no hi ha evidències científiques ni estudis de l'OMS que verifiquin que són perjudicials per a la salut les radiacions de la Telefonia Mòbil.

Esmentar que l'OMS té publicats 8 estudis que confirmen el perill d'aquests sistemes radians. Solament tenen publicats 10 estudis , per tant, 80% del pes de l'opinió científica contrastada es que SI hi ha evidències substancials que viure prop d'una estació base de telefonia mòbil produeix efectes adversos sobre la salut.2- L'Agència de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya nega "la conveniència d'un estudi epidemiològic dels possibles efectes de l'exposició crònica a les radiofreqüències sobre la salut, en el Barri de Peramàs-Esmandies de Mataró"Argumentant que els resultats dels estudis epidemiològics duts a terme per l'OMS, fins al dia d'avui, no proporcionen cap evidència consistent o convincent d'una relació causal entre l'exposició a les RF i algun efecte advers sobre la salut. Com es possible aquesta afirmació quan els Estudis Internacionals Epidemiològisc existents que demostren els efectes perniciosos de les RF estan en poder precisament d'aquesta Organització que vetlla per a la salut de les persones?

La nostra Entitat considera que amb tot ho exposat el Barri de Peramàs-Esmandies hauria de ser sotmès a aquest estudi d'investigació per científics independents , com ara El Equip d'Investigadors pioners en aquest camp amb el Dr. Claudio Gómez-Perreta al capdavant de l'Hospital la Fe de València i que l' OMS té publicat els seus estudis que demostren els efectes nocius d'aquestes RF sobre la salut de les persones.

La nostra Entitat considera imprescindible aquest estudi epidemiològic perquè fa 12 anys que els veïns estan sotmesos crònicament a aquests sistemes radians i cada dia apareixen nous casos clínics de persones exposades a les RF que no es troben be de salut.

ASSOCIACIÓ OIKOS AMBIENTAL

29 DE MAIG, DE 2007

HTTP://WWW.NEXT-UP.ORG/NEWSOFTHEWORLD/WHO_OMS.PHP#1